कोरोना भाइरस (COVID-19)महामारीमा शिक्षा अ …

कोरोना भाइरस (COVID-19)महामारीमा शिक्षा अ …

कोरोना भाइरस (COVID-19)ले विश्वभरका करिव १.५७ बिलियन (विश्वभरका कुल विद्यार्थी संख्याको करिव ९२ प्रतिशत) बालबालिका विद्यालय जान सकिरहेका छैनन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *